• Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet (2015)

  Het merendeel van de projectleiders is tevreden over de planning en uitvoering van de Sportimpulsprojecten. Dit komt mede door de goede samenwerking tussen de lokale partijen, die dankzij de Sportimpuls een stevige stimulans heeft gekregen.

  Dit blijkt uit het derde verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten, dat het Mulier Instituut en Kennispraktijk in opdracht van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd.

  In het verdiepingsonderzoek wordt verder geconstateerd dat buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen steeds vaker voor de coördinatie, uitvoering en borging van Sportimpulsprojecten worden ingezet. Zij krijgen op lokaal niveau meer bekendheid en sluiten met hun eigen aanbod vaker op Sportimpulsprojecten aan. Over het bereiken van de gestelde doelen binnen Sportimpulsprojecten bestaat doorgaans tevredenheid, maar het blijft belangrijk om de doelgerichtheid van de projecten in acht te nemen.

  De borging van projecten gaat in vergelijking met eerdere metingen beter, maar vraagt nog veel aandacht. De deelnemers worden beter bij de ontwikkeling van activiteiten betrokken en activiteiten worden vaker binnen regulier aanbod ondergebracht. Ook de aandacht voor financiële borging is groter dan voorheen. Het helpt als deelnemers tijdens de projecten aan een betalingsverplichting voor het sportaanbod gewend raken. Op kleine schaal wordt hier al mee geëxperimenteerd.

  Neem voor meer informatie contact op met Astrid Cevaal

  Download:

  Auteur(s), Organisatie(s) : Marja Nieuwenhuis, Ine Pulles, Astrid Cevaal, Eralt Boers, Mulier Instituut
  Jaar: 2015
  Plaats: Utrecht, Ede
  Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
  Mediumsoort: Online artikel
  Trefwoord(en): borging, buurtsportcoaches, onderzoeken, projecten, sportimpuls
  Literatuurverwijzing: Nieuwenhuis, M., Pulles, I., Cevaal, A., Boers, E., & Mulier Instituut (2015). Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet.