• Continu onderzoek burgerperspectieven (2018)

  kwartaalbericht 2018-1

  Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht 2018-1

  In dit eenenveertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie in het eerste kwartaal van 2018 onderzocht. In het eerste hoofdstuk gaan de onderzoekers vooral in op actuele ontwikkelingen in de stemming en in de publieke opinie over maatschappelijke en politieke kwesties. In hoofdstuk 2 gaan ze in op het vertrouwen in bronnen van informatie over klimaatverandering en vaccinatie. De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 2 januari en 6 ­februari; op 20 februari belden de onderzoekers voor enkele aanvullende vragen met 36 ­respondenten van de enquête.

  Auteur(s) : Paul Dekker, Lia van der Ham, Annemarie Wennekers
  Jaar: 2018
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  Collatie: 56 p. ISBN: 9789037708653
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): economie, onderzoeken, politiek, samenleving
  Literatuurverwijzing: Dekker, P., Ham, L. van der, & Wennekers, A.M. (2018). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2018-1. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).