• Denkend aan burgerkracht (2012)

  cahier #1

  Denkend aan burgerkracht

  Het cahier bevat nieuwe en eerder gepubliceerde artikelen van gerenommeerde denkers op de onderwerpen burgerkracht en actief burgerschap. Het cahier begint met een essay dat Jan-Kees Helderman schreef naar aanleiding van het diner pensant. “Burgerkracht, een humanitaire interventie” gaat over de herovering van instituties die van origine van de burgers zijn. Nico de Boer en Jos van der Lans leggen in “Burgerkracht – er is geen weg terug” uit waarom de oude kaders – de lokale overheid als opdrachtgever/aanbesteder en het welzijnswerk als opdrachtnemer/productiebedrijf – niet meer volstaan. In “Sociale veerkracht als vangnet” houdt Pieter Hilhorst een pleidooi voor het versterken en mobiliseren van sociale veerkracht. Het begrip fungeert als denkraam voor een nieuw sociaal beleid waarin het de gewoonte is dat mensen gebruik maken van hun netwerk. In “Cynisme over bewonersinitiatieven in achterstandswijken is misplaatst” signaleren Evelien Tonkens (e.a) in buurten nieuwe voorhoedes die via sociale activiteiten netwerkvorming en onderling vertrouwen bevorderen. Hans Boutellier plaatst de roep om burgerkracht in het licht van het functioneren van de democratie. In “Burgerkracht als tegenmacht” signaleert hij het ontstaan van een ander soort gemeenschappelijkheid, geen opgelegde solidariteit maar een innerlijke bereidheid om je als burger positief te verhouden tot anderen. De laatste bijdrage is een interview met Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG en ClĂ©mence Ross, ooit verantwoordelijk voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ), nu directeur van het NISB en actief voor Buurtalliantie. Ze vertellen hoe bestuurders werk kunnen maken van meer ruimte voor burgers.

  Auteur(s) : Jan-Kees Helderman, Nico de Boer, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Evelien Tonkens, Maja Hertoghs, Suzanne Roggeveen, Imrat Verhoeven, Hans Boutellier, Willem van Leeuwen, Jos Tendijck, Roeny Leeuwenburgh
  Jaar: 2012
  Plaats: Amsterdam
  Uitgever(s): Projectbureau Buurtalliantie
  Collatie: 56 p. ill.
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): bewonersparticipatie, burgerinitiatieven, burgerparticipatie, buurten, wijken
  Literatuurverwijzing: Helderman, J.K., Boer, N. de, Lans, J. van der, Hilhorst, P., Tonkens, E., Hertoghs, M., ... Leeuwenburgh, R. (2012). Denkend aan burgerkracht: cahier #1. Amsterdam: Projectbureau Buurtalliantie.