• Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden (2018)

  zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht

  Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden

  Deze Utrechtse zwemvisie geeft richting aan het beleid voor de vier Utrechtse zwembaden tot en met 2022. Het betreft de zwembaden in gemeentelijk eigendom: Den Hommel, De Kwakel, De Krommerijn en Fletiomare. De gemeente beheert en exploiteert deze zwembaden met als randvoorwaarde een financieel gezonde exploitatie. Deze zwemvisie sluit aan bij de missie uit de Sportnota 2017 – 2020: door middel van een optimale sportinfrastructuur mensen uitnodigen tot sporten en bewegen, als onderdeel van een gezonde leefstijl.

  De doelstellingen voor de zwemvisie zijn daarom:

  1. Vergroten van de zwemvaardigheid van alle Utrechters;
  2. Meer Utrechters laten sporten en bewegen;
  3. Aandacht voor topsport en talentontwikkeling;
  4. Stimuleren van zelfbeheer en medebeheer ten behoeve van een grotere participatie.
  Jaar: 2018
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Gemeente Utrecht
  Collatie: 29 p. bijl.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeentelijke zwembaden, zwembaden, zwemmen
  Literatuurverwijzing: (2018). Een leven lang zwemmen in de vier Utrechtse zwembaden: zwemvisie 2018 - 2022, gemeente Utrecht. Utrecht: Gemeente Utrecht.