• Gezond groen in en om de stad (2017)

  Gezond groen in en om de stad

  Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een groeiende bevolking. Een bevolking die bovendien vergrijst, en die daardoor meer tijd heeft om buiten te verpozen. De Gezondheidsraad beveelt in dit advies aan om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt ‘groen’ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om deze uitbreiding te verwerken in visies en plannen voor een gezonde, duurzame, klimaatbestendige en waterveilige stad.

  Organisatie(s) : Gezondheidsraad
  Jaar: 2017
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Gezondheidsraad
  Collatie: 11 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): groene ruimte, recreatieve voorzieningen, ruimtelijke ordening, steden, stedenbeleid, vrijetijdsbesteding
  Literatuurverwijzing: Gezondheidsraad (2017). Gezond groen in en om de stad. Den Haag: Gezondheidsraad.