• Goud in elk kind (2012)

  jeugdsport in een pedagogisch perspectief

  Het unieke karakter van bewegen en sport biedt voor kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten en beperkingen, en rekening te houden met anderen. Bewegen en sport kunnen daarmee een goede bijdrage leveren aan hun functioneren in de samenleving. Toch worden de educatieve mogelijkheden niet altijd volledig benut. Bijvoorbeeld daar waar de focus al vroeg in de sportloopbaan van jeugdigen komt te liggen op winnen en beter zijn dan de ander. In een goede opvoedkundige sportpraktijk gaan pedagogische doelstellingen hand in hand met sportieve ambities. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte c.q. op jongeren afgestemde begeleiding. Drie pijlers staan daarbij centraal: een positief en motiverend leerklimaat, een omgeving die ruimte biedt voor zelfregulatie én grenzen stelt, en het eigen maken van belangrijke normen en waarden. Het is aan trainers, coaches, leraren, ouders en allen die met jeugdigen omgaan om de kennis opgedaan in dit boek, ook werkelijk in praktijk te brengen. Immers, in elk kind zit goud!

  Auteur(s) : Nicolette Schipper-van Veldhoven, Henk van der Palen, Jens van der Kerk, Rico Schuijers
  Jaar: 2012
  Plaats: Deventer
  Uitgever(s): ...daM uitgeverij
  Collatie: 175 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789081823562
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): bewegingsonderwijs, jeugd, jeugdbeleid, pedagogiek, talentontwikkeling
  Literatuurverwijzing: Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J., Palen, H. van der, Kerk, J. van der, & Schuijers, R. (2012). Goud in elk kind: jeugdsport in een pedagogisch perspectief. Deventer: ...daM uitgeverij.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport JEUG-0123 Beschikbaar
  Mulier instituut JEUG-0083 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl