• Heel Heemskerk beweegt (2018)

  iedereen doet mee

  Heel Heemskerk Beweegt

  Heemskerk wil aan drie doelen werken. Het eerste doel is ‘toekomstbestendige verenigingen’. De gemeente benut de kracht van sport en de sportinfrastructuur om daarmee naast sportplezier ook positief bij te dragen aan ontmoeting, activering, gezondheid, preventie en mee doen in de samenleving. Het tweede doel is het stimuleren van sporten en bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

  Alle doelgroepen hebben de kans en worden gestimuleerd om sportief te bewegen. Daardoor zijn meer inwoners van Heemskerk meer gaan sporten en bewegen. Het derde en laatste doel is een stimulerende en uitdagende omgeving inrichten, die uitnodigt om te bewegen. Sportverenigingen, andere sportaanbieders en individuele sporters beschikken over voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige (multifunctionele en duurzame) voorzieningen die het bewegen gemakkelijk, laagdrempelig (onder andere betaalbaar) en dichtbij brengen.

  Inwoners kunnen op hun eigen manier en moment met plezier bewegen. Door gebruik van innovatieve middelen in de binnen- en openbare ruimte wordt het aantrekkelijk voor inwoners uit de wijde omgeving om te bewegen en te sporten.

  Jaar: 2018
  Plaats: Heemskerk
  Uitgever(s): Gemeente Heemskerk
  Collatie: 8 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Heel Heemskerk beweegt: iedereen doet mee. Heemskerk: Gemeente Heemskerk.