• In Heerenveen beweegt het (2017)

  sport- en beweegvisie 2017-2025

  In Heerenveen beweegt het

  De gemeente Heerenveen geeft richting aan deze visie door in te zetten op zes strategische) speerpunten:

  1. Meer Heerenveners in beweging, in het bijzonder jongeren (12 – 18 jaar), volwassenen en ouderen; 
  2. De sport- en beweegdeelname van kwetsbare groepen is toegenomen en verbinding sport met het sociaal domein is geslaagd; 
  3. De buurtsportcoaches zijn de verbindende schakels tussen sportverenigingen, scholen en onze dorpen en wijken, van jong tot oud;
  4. De sportverenigingen zijn vitaal en vervullen een maatschappelijke rol (hoofdstuk 6);
  5. Topsport en breedtesport vinden elkaar en branding Heerenveen als Stad van Sport; 
  6. De sportaccommodaties worden op de meeste efficiënte manier gebruikt 
  Jaar: 2017
  Plaats: Heerenveen
  Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
  Collatie: 69 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, lokaal beleid, sportbeleid, visiedocumenten
  Literatuurverwijzing: (2017). In Heerenveen beweegt het: sport- en beweegvisie 2017-2025. Heerenveen: Gemeente Heerenveen.