• Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021 (2017)

  Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021

  De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO gemeenten) werken op verschillende beleidsvelden samen, onder andere op het terrein van sport en bewegen. Ze erkennen het belang van sport en bewegen voor haar inwoners. Omdat de visie in de kadernota ‘Sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2009 – 2015’ op onderdelen is verouderd, is het noodzakelijk om aan de hand van actuele inzichten de sport- en beweegvisie opnieuw vorm te geven. Deze visie biedt ruimte om 1) samenwerking tussen gemeenten onderling, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties te intensiveren en uit te bouwen, 2) in te spelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen, 3) politieke ambities te realiseren. 

  Auteur(s) : Remco den Dulk, Lammert Bosma
  Jaar: 2017
  Plaats: Heerenveen
  Uitgever(s): Sport Fryslân
  Collatie: 30 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, lokaal beleid, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: Dulk, R den, & Bosma, L. (2017). Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021. Heerenveen: Sport Fryslân.