• Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen (2017)

  sportnota

  Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen

  Deze nota wil we een bijdrage leveren aan het verkleinen van het verschil in gezondheid tussen inwoners met een lage sociaal economische status en die met een hoge. In de in 2016 tot stand gekomen gebiedsagenda’s komen drie centrale bijbehorende thema’s terug: gezondheid, armoede en (dreigende) afnemende binding met elkaar (sociale cohesie). Dat is een belangrijke context voor deze nota en hier sluiten we bij aan. We worden, stapje voor stapje, een gezonde en sportieve gemeente waarbij iedereen ‘active for live’ kan zijn. De gemeente Emmen zet met deze kadernota in op een integrale aanpak waarbij men bijdraagt aan volksgezondheidsdoelen, WMO-doelen, (jeugd)zorgdoelen, participatiewetdoelen en omgevingswetdoelen. Inwoners met een sociaal economische lage status (SES) is de primaire doelgroep.

  Jaar: 2017
  Plaats: Emmen
  Uitgever(s): Gemeente Emmen
  Collatie: 47 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2017). Kadernota sportief bewegen 2017-2030 Emmen: sportnota. Emmen: Gemeente Emmen.