• Kennisagenda sport 2011-2016 (2010)

  Kennisagenda sport 2011-2016

  Binnen de directie Sport van het ministerie van VWS bestond de vraag naar een overzicht over de kennisbehoefte binnen het sportbeleid. Het W.J.H. Mulier Instituut en ZonMw zijn gevraagd om nader onderzoek te doen. In een eerste gespreksronde is een serie (groeps)interviews gevoerd met 58 beleidsmakers, die bij elkaar 36 organisaties uit het brede veld van de sport vertegenwoordigden. De resultaten hiervan zijn in een tweede gespreksronde aan 25 onderzoeksexperts uit de velden Bewegen, Meedoen en Presteren voorgelegd. Tijdens de laatste fase van het project is in een expertmeeting, met een selectie van geïnterviewden, stilgestaan bij de uitkomsten uit beide rondes en is er over prioritering gediscussieerd. Deze rapportage beschrijft kort de huidige stand van zaken van het sportonderzoek in Nederland. Daarnaast is er ingegaan op de toekomstige inhoudelijke behoefte aan sportonderzoek.

  Auteur(s) : Koen Breedveld, Gerard Molleman, Froukje Smits, Niels Reijgersberg
  Jaar: 2010
  Plaats: 's-Hertogenbosch, Den Haag
  Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, ZonMw
  Collatie: 74 p. bijl. fig.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): kennismanagement, onderzoeken, sportbeleid, toekomst
  Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Molleman, G., Smits, F., & Reijgersberg, N. (2010). Kennisagenda sport 2011-2016. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  KVLO VWSB-011 Beschikbaar
  Kenniscentrum Sport SPOR-TB-0001 Beschikbaar
  Mulier instituut SPBELE-0048 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B102 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl