• Kennis voor beleid (2015)

  beleidsonderzoek in Nederland

  Dit boek schetst een beeld van een aantal aspecten van een vakgebied dat zijn wortels in de wetenschap heeft, maar waarvan de takken in alle domeinen van beleid reiken. Beleidsonderzoek speelt een rol bij de ontwikkeling, uitvoering en (her)overweging van beleid bij alle lagen en sectoren van de overheid, bij organisaties in het maatschappelijk middenveld, maar ook steeds meer in het bedrijfsleven.

  Leeswijzer: de eerste drie hoofdstukken gaan in op welke rol kennis speelt in de samenleving. Dan volgen er vijf hoofdstukken die concreter ingaan op de wijze waarop beleidsonderzoek zijn rol vervult, dan wel optimaal kan vervullen. De laatste drie hoofdstukken gaan onder andere in op de betekenis van de datarevolutie en de lessen die getrokken kunnen worden uit allerlei vormen van kritiek op beleidsonderzoek.

  Het boek is geschreven voor beleidsonderzoekers, opdrachtgevers van beleidsonderzoek, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en studenten die zich daarvoor laten opleiden.

  Auteur(s) : P.H.M. van Hoesel, J.W.M. Mevissen, B. Dekker
  Jaar: 2015
  Plaats: Assen
  Uitgever(s): Koninklijke van Gorcum
  Collatie: 280 p. Met lit. opg. ISBN: 9789023253785
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): beleid, geschiedenis, onderzoeken, onderzoeksmethoden, overheidsbeleid
  Literatuurverwijzing: Hoesel, P.H.M. van, Mevissen, J.W.M., & Dekker, B. (2015). Kennis voor beleid: beleidsonderzoek in Nederland. Assen: Koninklijke van Gorcum.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut METH-0120 Uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl