• Kwaliteit én meer (2014)

  over het gebruik van erkende interventies

  Kwaliteit én meer : over het gebruik van erkende interventies

  Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) onderzocht samen met Movisie en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in 2014 het gebruik van erkende interventies. De analyse van gegevensbronnen laat zien dat erkende interventies vaker uitgevoerd worden dan niet-erkende interventies. Voor een deel is dat te verklaren door de maatregelen die het gebruik van erkende interventies stimuleren, ook de voorkeur van professionals speelt een rol. Uit de interviews blijkt dat het vertrouwen in de kwaliteit een reden is om een erkende interventie toe te passen. Daarbij noemen professionals het waarschijnlijker dat ze daarmee doelen behalen. De zorg of zij met een standaardinterventie maatwerk kunnen leveren noemen respondenten een nadeel. Een andere zorg van professionals is dat erkende interventies niet altijd aansluiten bij de lokale context. Per sector kijkt men verschillend aan tegen het belang van werken met erkende interventies. Een mogelijke verklaring is dat er sectoren zijn die meer wetenschap georiënteerd denken (geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg) en sectoren die meer praktijk georiënteerd denken (sport, thuiszorg). Factoren die het werken met erkende interventies beïnvloeden liggen niet alleen bij een interventie of professional, ook beleid speelt een rol.

  Auteur(s) : Robert van de Walle, Tamar Doorduin, L. Viet, Djoeke van Dale, L.C. Lanting
  Jaar: 2014
  Plaats: Bilthoven
  Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
  Collatie: 22 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): effectieve interventies, interventies
  Literatuurverwijzing: Walle, R. van de, Doorduin, T., Viet, L., Dale, D. van, & Lanting, L.C. (2014). Kwaliteit én meer: over het gebruik van erkende interventies. Bilthoven: RIVM Centrum Gezond Leven.