• Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2018)

  de inzet en kwaliteit van vakleerkrachten en groepsleerkrachten voor bewegingsonderwijs – secundaire analyse

  Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs.

  In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding heeft het Mulier Instituut een nadere analyse verricht op de data verkregen bij de 1-meting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in 2017. Deze vergelijkende analyse van groepen scholen die werken met vakleerkrachten, overwegend werken met groepsleerkrachten met een nieuwe bevoegdheid of alleen met groepsleerkrachten met een oude bevoegdheid brengt duidelijke verschillen aan het licht. De schoolleiders van scholen die alleen werken met vakleerkrachten scoren de gerealiseerde kwaliteit op veel punten significant hoger. Scholen die overwegend met groepsleerkrachten met een nieuwe bevoegdheid werken doen het op enkele punten duidelijk beter dan scholen die alleen werken met leerkrachten met een oude bevoegdheid, maar deze verschillen zijn niet altijd significant.

  Auteur(s) : Jorien Slot-Heijs, Jo Lucassen
  Jaar: 2018
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Mulier Instituut
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten, kwaliteit, primair onderwijs, vakleerkrachten
  Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2018). Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs: de inzet en kwaliteit van vakleerkrachten en groepsleerkrachten voor bewegingsonderwijs – secundaire analyse. Utrecht: Mulier Instituut.