• Naar een duurzaam Nederland (2017)

  energieneutraal, klimaatbestendig en circulair

  Naar een duurzaam Nederland, investeringsagenda kabinetsformatie 2017

  Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze investeringsagenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan deze urgente opgaven, en daar per jaar 28 miljard euro voor inzetten. Wij vragen de rijksoverheid om zich met ons aan de aanpak van deze opgaven te committeren. Onze bijdrage kunnen wij effectiever leveren als het Rijk ons daarbij gericht faciliteert en verantwoordelijkheid neemt voor (inter)nationale opgaven. Deze agenda is daarmee een uitnodiging aan het Rijk, bedrijven en andere maatschappelijke partners om de gezamenlijk inzet te versterken. Gemeenten, provincies en waterschappen pakken de handschoen op. Voorliggende investeringsagenda bestaat uit een voorstel voor passages in het regeerakkoord, vervolgens een toelichting hierop en in de bijlage verdere concretisering.

  Jaar: 2017
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): duurzaamheid, energie, gemeenten, klimaat, politiek, provincies, rijksoverheid, samenwerking
  Literatuurverwijzing: (2017). Naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, klimaatbestendig en circulair. Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten.