• Nieuw leiderschap voor de georganiseerde sport (2017)

  hoe kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport

  Nieuw leiderschap voor de georganiseerde sport : hoe kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport

  In deze thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal: hoe kunnen kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport in het kader van de transitie in de sport? Door het gebruik van literatuur en het afnemen van diepte-interviews onder kennisdragers van ‘nieuw’ leiderschap, geeft deze thesis antwoord op de centrale onderzoeksvraag. De conclusie is dat leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde kan zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport, middels het doorlopen van vier stappen:

  1. Bewustwording door de georganiseerde sport dat er inmiddels een nieuw businessmodel ‘distributed capitalism’ is, waarin niet meer het gesloten instituut georganiseerde sport centraal staat, maar het nieuwe individu dat wil sporten. Er zijn in dit businessmodel nieuwe actoren voor het individu van meerwaarde geworden en die hebben dus een plek verworven in de wereld van de sport (vrije markt geworden). Belangrijk om het (nieuwe) individu in dit businessmodel centraal te stellen.
  2. De toegevoegde waarde als georganiseerde sport opnieuw formuleren, middels het gehele netwerk te overzien, te analyseren en te bepalen wat de toegevoegde waarde van de georganiseerde sport voor het (nieuwe) individu in het ‘distributed capitalism’ is. Daarbij is het belangrijk dat de georganiseerde sport contact maakt met het (nieuwe) individu en de andere actoren in het netwerk (de buitenwereld naar ‘binnen’ halen).
  3. De organisatie programmatisch in te richten in plaats van in afdelingen. Daarbij is het belangrijk om te kijken welke mensen daarvoor de potentie hebben. Dit kunnen huidige medewerkers zijn, mits deze beter uit de wikkels komen binnen de nieuwe opgave, dan wel mensen van buiten die inzicht hebben in de wereld buiten de georganiseerde sport om en een open blik hebben.  
  4. Blijven investeren in de mensen, in gesprekken over de realisatie van de opgave, in maatschappelijke vraagstukken en het ophalen van resultaten in het ‘umfeld’ met betrekking tot het realiseren van de opgave.  
  Auteur(s) : Sandra Temmerman
  Jaar: 2017
  Plaats: Groningen
  Uitgever(s): Sport Management Institute
  Collatie: 46 p. bijl.
  Mediumsoort: Scriptie
  Trefwoord(en): leiderschap, scripties, transitieprocessen
  Literatuurverwijzing: Temmerman, S. (2017). Nieuw leiderschap voor de georganiseerde sport: hoe kenmerken van leiderschapsontwikkeling van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bestaansrecht van de georganiseerde sport. Groningen: Sport Management Institute.