• NIX18, ook in de sportkantine (2015)

  Jongeren kunnen in sportkantines nog te makkelijk aan alcohol komen. De leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol wordt slechts door vijftien procent van de sportverenigingen correct gehanteerd. NOC*NSF en kinderarts Nico van der Lely vinden dat het de hoogste tijd is voor maatregelen. Een van de oorzaken is het gebrek aan kennis over de gevaren van alcohol voor jongeren. Er moet meer bewustwording gecreëerd worden. Daarom gaf Martin van Rijn, Staatssecretaris van het VWS, tijdens de korfbalfinale op 11 april 2015, het startsein voor een nieuwe campagne.

  Uit recent onderzoek komt naar voren dat er bij sportverenigingen nog veel te verbeteren valt wat betreft het naleven van de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol. In vergelijking met 2011 gaat het beter, toen handhaafde slechts vier procent de regels goed, maar in vergelijking met andere horecagelegenheden blijven sportclubs achter. Sportverenigingen zijn bij uitstek een plek waar veel jongeren bij elkaar komen. Bovendien voeren sportbonden veelal beleid om meer jongeren aan te trekken. Dat de regels zo slecht gehandhaafd worden op een plek waar zoveel jongeren aanwezig zijn is zorgwekkend.

  Alcoholschade

  Alcohol kan bij jongeren onherstelbare schade aanrichten. Het brein is bij jongeren nog in ontwikkeling en daarom extra gevoelig voor schade door alcohol, de kans op een alcoholvergiftiging is bij jongeren groter en bovendien is de kans om later heel veel te gaan drinken vier tot zes keer zo groot als een jongere regelmatig drinkt. Het is gebleken dat de beschikbaarheid van alcohol van grote invloed is op de alcoholconsumptie van jongeren. De overheid voert niet voor niets al jaren beleid om de mogelijkheid om aan alcohol te komen voor minderjarigen te beperken. Helaas blijkt het handhaven van de regels in sportkantines nog een probleem te zijn. Deze slechte handhaving hangt af van verschillende factoren. Denk aan een gebrek aan kennis, de afhankelijkheid van vrijwilligers achter de bar en de omzet die gedraaid moet worden.

  De campagne

  Om te zorgen voor gedragsverandering, zal eerst bewustwording gecreëerd moeten worden. Dat is wat NOC*NSF en Van der Lely met de nieuwe campagne willen bereiken. Dat dit echter wel een proces met een lange adem is blijkt uit de duur van de campagne. “Het zal niet direct effect hebben, maar wel over een jaar of vier ”, aldus Van der Lely. De campagne waarin een groot aantal sportverenigingen bezoek kan verwachten, neemt dan ook vier jaar in beslag. Naast de ouders en jongeren, wordt ook de gemeente hierbij betrokken. Zij bepalen immers het alcoholbeleid. Van der Lely zal tijdens zijn bezoeken onder andere een voorbeeldpatiënt bespreken, nader ingaan op wat alcohol met je doet en feiten en cijfers bespreken. Daarnaast worden best practices besproken en handvatten geboden om goed alcoholbeleid te kunnen voeren. Voor sportverenigingen is het goed om te weten dat zij het wiel niet opnieuw uit hoeven te vinden en dat er al allerhande tools aanwezig zijn om hen te ondersteunen. De kinderarts benadrukt dat de campagne niet bedoeld is om alcohol geheel uit te bannen: “er is niets mis met een biertje”.

  Financiële gevolgen

  Verenigingen moeten beseffen dat de slechte handhaving van het schenkbeleid, naast de gevolgen voor jongeren, ook grote gevolgen kan hebben voor de vereniging zelf. “Als een mystery-guest daar wegkomt met een biertje, staat hen een fikse boete te wachten”, zegt Van der Lely. Bovendien kan het er uiteindelijk voor zorgen dat zij hun drank- en horecavergunning verliezen.

  Auteur(s), Organisatie(s) : Femke Couperus, Arko Sports Media
  Jaar: 2015
  Plaats: Nieuwegein
  Uitgever(s): Arko Sports Media
  Mediumsoort: Online artikel
  Trefwoord(en): alcohol, alcoholgebruik, campagne, jongeren, sportkantines, sportverenigingen
  Literatuurverwijzing: Couperus, F., & Arko Sports Media (2015). NIX18, ook in de sportkantine.