• Onderwijs in bewegen (2011)

  basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

  In dit boek komen een aantal basisthema’s naar voren die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en sport op school. Thema’s, zoals: uitgangspunten en doelstellingen, context van het onderwijs, de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijs. Het boek is bestemd voor studenten aan en afgestudeerden van lerarenopleidingen voor lichamelijke opvoeding en Pabo’s.

  Auteur(s) : Harry Stegeman, Berend Brouwer, Chris Mooij
  Jaar: 2011
  Plaats: Houten
  Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
  Collatie: 336 p. ISBN: 9789031387014
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): docenten, lichamelijke opvoeding, onderwijs
  Literatuurverwijzing: Stegeman, H., Brouwer, B., & Mooij, C. (2011). Onderwijs in bewegen: basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  KVLO LODID-027 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek: