• Playgrounds (2014)

  play hard, learn easy

  Playgrounds : play hard, learn easy
  Playgrounds : play hard, learn easy : Nederlandse samenvatting

  In dit proefschrift is de ontwikkeling, uitvoering, effectiviteit en evaluatie van het schoolplein-programma PLAYgrounds beschreven. PLAYgrounds heeft als doel om kinderen te stimuleren om te bewegen tijdens de pauze op het schoolplein. Daarnaast is een review gedaan naar het effect van een kortdurende lichamelijke activiteit op de concentratie in de klas bij kinderen. Vervolgens is een experiment gedaan, waarbij het effect van verschillende kortdurende pauzes op selectieve aandacht is gemeten. Concluderend kan gesteld worden dat PLAYgrounds een effectieve, simpele en goedkope interventie is om tijdens de pauze op school kinderen te stimuleren om te bewegen. In het programma worden lichamelijke activiteit op het schoolplein en de gymles met elkaar gekoppeld, wat ook een positieve invloed op de concentratie in de klas kan hebben. Het is goed mogelijk dat PLAYgrounds een solide basis biedt voor andere interventies, omdat kinderen dagelijks gestimuleerd worden om actief te zijn tijdens de pauze. Dit is extra belangrijk voor kinderen die weinig actief zijn tijdens de pauze en voor minder motorisch begaafde kinderen, die hun motorische vaardigheden en plezier in bewegen verbeteren door meer te bewegen.

  Auteur(s) : Mirka Janssen
  Jaar: 2014
  Plaats: Amsterdam
  Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
  Collatie: 106 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789082288605
  Mediumsoort: Proefschrift/oratie
  Trefwoord(en): (buiten) spelen, beweegstimulering, effectieve interventies, interventies, kinderen, leerlingen, lichaamsbeweging, proefschriften, speelruimte
  Literatuurverwijzing: Janssen, M. (2014). Playgrounds: play hard, learn easy. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut JEUG-0101 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl