• Programma Apeldoorn comfortabele gezinsstad 2018-2022 (2018)

  Programma Apeldoorn Comfortabele Gezinsstad 2018-2022

  Het Programma Comfortabele Gezinsstad is één van de 3 strategische thema’s van de gemeente Apeldoorn. Met dit programma werken we aan een vitaal en aantrekkelijke gemeente. Dit strategische programma is “een plus” op de al bestaande programma’s en stuurt tevens op de verbinding tussen beleidsvelden in de organisatie. We leggen met dit programma de focus op 3 thema’s:

  • Buitenruimte voor iedereen, dat zich richt op beter gebruik van de Apeldoornse buitenruimte door meer bewegen en ontmoeten.
  • Gezond en veilig opgroeien, dat zich richt goede voorzieningen voor ouders en kinderen en waarbij we op het gebied van sport en cultuur werken aan het beste aanbod.
  • Generaties verbinden, waarbij het bevorderen van de sociale cohesie tussen verschillende generaties en mensen met verschillende achtergronden centraal staat
  Jaar: 2018
  Plaats: Apeldoorn
  Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Programma Apeldoorn comfortabele gezinsstad 2018-2022. Apeldoorn: Gemeente Apeldoorn.