• Samen in beweging (2017)

  beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

  Samen in beweging : beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

  Beleidsnota sport en bewegen 2018-2021 van gemeente Harderwijk.

  In deze nota wordt in hoofdstuk 2 samenvattend een evaluatie van de vorige beleidsperiode gegeven. De uitgebreide uitwerking kunt u vinden in bijlage 1. Vanuit de evaluatie en de trends en ontwikkelingen worden de uitgangspunten voor de komende periode geschetst in hoofdstuk 3. Hieruit volgt de visie op sport en in hoofdstuk 5 wordt dit uitgewerkt in ambities. In de aparte bijlage leest u het uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaar.

  Jaar: 2017
  Plaats: Harderwijk
  Uitgever(s): Gemeente Harderwijk
  Collatie: 23 p. bijl.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2017). Samen in beweging: beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk. Harderwijk: Gemeente Harderwijk.