• Samen maken we de stad gezond en actief (2019)

  beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023

  Samen maken we de stad gezond en actief

  Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen voor een integraal beleidskader sport en gezondheid omdat gezondheid, sporten , bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. 

  Jaar: 2019
  Plaats: Leiden
  Uitgever(s): Gemeente Leiden
  Collatie: 42 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, gezondheidsbeleid, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2019). Samen maken we de stad gezond en actief: beleidskader sport en gezondheid Leiden 2019-2023. Leiden: Gemeente Leiden.