• Samen werken aan sportieve en vitale inwoners (2018)

  sport- en beweegvisie gemeente Tytsjerksteradiel 2018-2025

  Samen werken aan sportieve en vitale inwoners

  Het beleid heeft de volgende 13 speerpunten:

  1. Sport en bewegen in het onderwijs
  2. Jeugd van 4 t/m 17 jaar voldoet aan beweegnorm
  3. Sport en bewegen voor niet of minder actieve inwoners
  4. Stimuleren gehandicaptensport 
  5. Versterken sport- en beweegaanbieders
  6. Sport- en beweegevenementen
  7. Kwalitatief goede, voldoende en goede spreiding sportaccommodaties
  8. Nieuwe tarievenstructuur gemeentelijke sportaccommodaties 
  9. Beweegvriendelijke openbare ruimte
  10. Samenwerken en communicatie
  11. Sportstimuleringsproject ‘High Five
  12. Sport en bewegen integreren in andere beleidsterreinen
  13. Actualiseren subsidieregels t.a.v. sport en bewegen
  Jaar: 2018
  Plaats: Tytsjerksteradiel
  Uitgever(s): Gemeente Tytsjerksteradiel
  Collatie: 18 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Samen werken aan sportieve en vitale inwoners: sport- en beweegvisie gemeente Tytsjerksteradiel 2018-2025. Tytsjerksteradiel: Gemeente Tytsjerksteradiel.