• Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk (2009)

  een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes

  De afgelopen jaren zijn op talrijke plaatsen in het land Cruyff Courts aangelegd. Anno mei 2009 zijn er 96 van dergelijke ‘chic aangeklede trapveldjes’, waarvan 87 in Nederland, verdeeld over 53 verschillende dorpen en steden. Waar voetbalverenigingen verplaatst worden naar de rand van de stad, brengen Cruyff Courts de voetbalsport wederom terug in de wijk. Jongeren worden weer verleid om in beweging te komen, buurtgenoten om met elkaar in contact te treden. Cruyff Courts vormen een middel om de wijk weer leefbaar te maken en de jeugd weer gezond. Het Mulier Instituut heeft, in opdracht van de Johan Cruyff Foundation, de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de ervaringen met Cruyff Courts. Aan de hand van observaties, interviews, enquĂȘtes onder spelers, bewoners en betrokkenen en ledentalontwikkelingen van KNVB voetbalverenigingen, is een beeld geschetst van het gebruik en de effecten van de Cruyff Courts. Het onderzoek laat zien dat de Cruyff Courts veel enthousiasme losmaken bij spelers en bewoners. De velden dragen bij aan het bewerkstelligen van een dialoog tussen mensen die veel met elkaar te maken hebben zonder dat altijd te willen. Zeker voor allochtone jongens geldt dat de Cruyff Courts een welkome aanvulling zijn op het huidige sportaanbod. Toch is het ook op de Cruyff Courts niet alles goud wat er blinkt, en is er sprake van processen van verdringing en vandalisme. Voetbalclubs tonen opvallend weinig belangstelling voor de veldjes en profiteren niet of nauwelijks van de komst van een Cruyff Court.

  Auteur(s) : Koen Breedveld, David Romijn, Astrid Cevaal
  Jaar: 2009
  Plaats: 's-Hertogenbosch
  Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
  Collatie: 117 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054720973
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): Cruyff Courts, jeugd, speelruimte
  Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Romijn, D., & Cevaal, A. (2009). Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk: een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport ACCO-TB-0002 Beschikbaar
  Mulier instituut RUIM-0019 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B88 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl