• Sport, bewegen en onderwijs (2011)

  kansen voor de toekomst, brede analyse 2010

  Sport, bewegen en onderwijs: kansen voor de toekomst : brede analyse 2010

  De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de school enorm boeien en het onderwijs kan de basis leggen voor een levenslange betrokkenheid bij sport en bewegen en voor een actieve leefstijl.

  Samenwerking tussen sport, bewegen en onderwijs biedt dan ook kansen. Dat de sectoren elkaar veel te bieden hebben wordt steeds duidelijker en door betrokkenen ingezien. Zo hebben een groot aantal landelijke organisaties op dit terrein hun krachten gebundeld voor de uitvoering van het ‘Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs’ dat door de ministeries van VWS en OCW wordt gefinancierd.

  Het genoemde beleidskader bouwt voort op initiatieven die eerder werden genomen om alle jeugdigen dagelijks te laten sporten en bewegen en meer samenhang te bereiken tussen de beleidssectoren. Omdat niet precies helder was wat met deze initiatieven is bereikt en waar de beleidsagenda voor de toekomst zich op zou moeten richten, hebben de ministeries van VWS en OCW het Mulier Instituut gevraagd de balans op te maken op het gebied van sport en bewegen in het onderwijs. De resultaten van deze ‘Brede Analyse 2010’ vindt u in dit rapport dat uit vier bestanddelen bestaat.

  In het eerste deel wordt aandacht besteed aan maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die rechtstreeks van belang zijn voor sport, bewegen en onderwijs. In het tweede deel van de analyse wordt de feitelijke stand van zaken weergegeven van de sport- en beweegactiviteit van jeugdigen en het voor hen beschikbare aanbod. Het derde deel behandelt een aantal verder reikende ambities die met sport en bewegen kunnen worden nagestreefd, zoals een bijdrage aan het verminderen van overgewicht en schooluitval. In het laatste deel van de analyse wordt een aantal toekomstbeelden geschetst. Dit gebeurt mede op basis van een beoordeling van de huidige stand van zaken door experts op dit terrein.

  Auteur(s) : Jo Lucassen, Ester Wisse, Froukje Smits, Justus Beth, Harold van der Werff
  Jaar: 2011
  Plaats: 's-Hertogenbosch
  Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
  Collatie: 134 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721529
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): jeugd, jongeren, lichaamsbeweging, onderwijs, sport (algemeen)
  Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Wisse, E., Smits, F., Beth, J.O., & Werff, H. van der (2011). Sport, bewegen en onderwijs: kansen voor de toekomst, brede analyse 2010. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  KVLO OSPO-005 Beschikbaar
  Kenniscentrum Sport ONDE-TB-0007 Beschikbaar
  Mulier instituut ONDE-0047 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B118 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl