• Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (2018)

  nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

  Sport, bewegen en verenigingsondersteuning : nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

  In deze nota van uitgangspunten wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de opdracht voor een nieuwe sportorganisatie voor de stad Utrecht. Deze nieuwe organisatie geeft praktische invulling aan de in de sportnota benoemde ambities en doelen. De organisatie richt zich op sport- en beweegstimulering, verenigingsondersteuning en belangenbehartiging en start op 1 augustus 2018.

  Jaar: 2018
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Gemeente Utrecht
  Mediumsoort: Verslag
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Sport, bewegen en verenigingsondersteuning: nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht. Utrecht: Gemeente Utrecht.