• Sportaccommodaties in beeld (2013)

  Sportaccommodaties nemen een belangrijke plek in binnen het gemeentelijk sportbeleid. 85 procent van het gemeentelijk sportbudget wordt besteed aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. Een effectief accommodatiebeleid is daarmee van grote betekenis voor de lokale sport. ‘Sportaccommodaties in beeld’ biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van de spreiding van ruim 12.000 sportaccommodaties in Nederland, op basis van de meest omvangrijke bron van informatie op dit terrein, de Sportatlas-database. Het beantwoordt vragen als: Zijn in stedelijke gebieden per inwoner meer accommodaties dan in plattelandsgebieden? Klopt de veronderstelling dat in wijken met een lage sociale status relatief weinig sportaccommodaties zijn? En waar moeten burgers het verst reizen naar het dichtstbijzijnde zwembad? Daarnaast biedt het prognoses van regionale ontwikkelingen in de vraag naar accommodaties, met een inzicht in waar door krimp overschotten gaan ontstaan. Het tweede deel van het rapport bevat verdiepende hoofdstukken voor drie wat accommodatievraagstukken betreft belangwekkende typen accommodaties, namelijk zwembaden, voetbalvelden en tennisbanen. Data van VSG, KNVB en KNLTB zijn hiertoe in een nieuw perspectief geplaatst. De publicatie sluit af met een beschouwing op de sterke en zwakke punten van de huidige informatievoorziening over sportaccommodaties en de ontwikkelingsmogelijkheden op dit terrein.

  Auteur(s) : Remco Hoekman, Karin Hoenderkamp, Hugo van der Poel, Sven Bakker, David Romijn, Harold van der Werff
  Jaar: 2013
  Plaats: Utrecht, Nieuwegein
  Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
  Collatie: 188 p. bijl. fig. ill. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054722335
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): Nederland, sportaccommodaties
  Literatuurverwijzing: Hoekman, R., Hoenderkamp, K., Poel, H. van der, Bakker, S., Romijn, D., & Werff, H. van der (2013). Sportaccommodaties in beeld. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport ACCO-0023 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B141 Wordt niet uitgeleend
  Mulier instituut RUIM-0097 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl