• Sport en kinderopvang (2010)

  werkboek, derde geheel herziene versie, december 2010

  Sport en kinderopvang : werkboek : derde geheel herziene versie, december 2010

  Veel kinderen bewegen en spelen graag. Daarom kan sport en bewegen een geweldige verrijking zijn voor de kinderopvang. Zeker op locatie bij een sportvereniging. Door de kinderopvang ruimte te bieden, wint de sportvereniging aan kracht. Staat u aan de start van een project van samenwerking tussen sport en kinderopvang? Dit werkboek helpt u op weg. Aan de hand van dit werkboek kunt u ten eerste inschatten of sport en kinderopvang voor u kansen biedt en vervolgens hoe u te werk kunt gaan. Deze volledig herziene derde versie houdt rekening met de nieuwe Wet Kinderopvang, die per 1 januari 2005 van kracht is.

  Organisatie(s) : Netwerkbureau Kinderopvang, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
  Jaar: 2010
  Plaats: Den Haag, Ede
  Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
  Collatie: 47 p. bijl.
  Mediumsoort: Werkboek / instrument
  Trefwoord(en): Sport en kinderopvang (project), kinderopvang, sportverenigingen
  Literatuurverwijzing: Netwerkbureau Kinderopvang, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2010). Sport en kinderopvang: werkboek, derde geheel herziene versie, december 2010. Den Haag: Netwerkbureau Kinderopvang.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport NISB-0031 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl