• Sportief in beweging naar 2030 (2018)

  sportnota Meijerijstad

  Beleidsnota sport 2018 - 2030

  We willen een gemeente zijn waarin sport toegankelijk is voor iedereen, een groot deel van de inwoners ook daadwerkelijk aan sport doet en we als gemeente in samenwerking met sporters, verenigingen en maatschappelijke groeperingen voortdurend in beweging zijn om nieuwe inzichten en innovaties in onze sportinfrastructuur te verwerken. We vinden het belangrijk dat Meierijstad sportief in beweging is omdat we geloven in de kracht van sport! De overtuiging dat sport bijdraagt aan een beter leven vormt de basis van onze visie. Deze visie hebben we uitgewerkt door een drietal ambities te formuleren, welke een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid kennen. De ambities zijn:

  • Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder en hierdoor ook prettiger en actiever in het leven; 
  • Vitale verenigingen pakken een maatschappelijke rol en 
  • Er zijn voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen. 
  Jaar: 2018
  Plaats: Meijerijstad
  Uitgever(s): Gemeente Meijerijstad
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2018). Sportief in beweging naar 2030: sportnota Meijerijstad. Meijerijstad: Gemeente Meijerijstad.