• Sportverenigingen in Nederland (2018)

  veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport

  Dit Brancherapport Sportverenigingen in Nederland brengt de actuele situatie en de uitdagingen van de sportverenigingen in beeld: hoe staan de clubs ervoor wat betreft de ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader, financiën en in hoeverre zijn de clubs in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein.

  Het Brancherapport brengt kengetallen en statistieken over sportverenigingen bijeen, maar geeft ook analyses van de manier waarop verenigingen functioneren in hun maatschappelijke context. Op basis van alle bijdragen wordt in het slothoofdstuk antwoord gegeven op de probleemstelling van dit boek: “Zijn de werkingsprincipes van de sportverenigingen houdbaar in het licht van een door individualisering en commercialisering veranderende maatschappij, en zo ja hoe?”

  Het Brancherapport Sportverenigingen is hier te bestellen. 

  Auteur(s) : Jo Lucassen, Jan-Willem van der Roest, Anouk Brandsema, Arjen Davids, Agnes Elling, Marian ter Haar, Resie Hoeijmakers, Janine van Kalmthout, Caroline van Lindert, Karin van der Maat, Hugo van der Poel, Marieke Reitsma, Daniël Rewijk, Jorien Slot-Heijs, Maikel Waardenburg
  Jaar: 2018
  Plaats: Utrecht, Nieuwegein
  Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
  Collatie: 283 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054724193
  Mediumsoort: Boek
  Trefwoord(en): Nederland, accommodaties, besturen, brancherapporten, sportverenigingen, statistische gegevens, trainers, verenigingen
  Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., Roest, J. van der, Brandsema, A., Davids, A., Elling, A., Haar, M. ter, ... Waardenburg, M. (2018). Sportverenigingen in Nederland: veerkrachtige verbanden voor sport, brancherapport sport. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport SPOR-0122 Beschikbaar
  Mulier instituut SPVERE-0023 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-B163 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl