• Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches (2018)

  Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
  Werkbladen voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
  Excelinstrument: registratieformulier voor de werkzaamheden van de buurtsportcoach
  Excelinstrument: inventariseren ervaren effect
  Voorbeeld gemeente Soest
  Voorbeeld gemeente Enschede

  Het Mulier Instituut heeft met subsidie van het ministerie van VWS een stappenplan ontwikkeld, dat gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches helpt meer inzicht te krijgen in de resultaten van het beleid rondom de inzet van de buurtsportcoach en welke onderdelen van het beleid goed werken.

  Monitoren en evalueren is belangrijk om de resultaten van en ervaringen met de inzet van buurtsportcoaches duidelijk te krijgen. Daarmee kan lokaal draagvlak worden gecreƫerd of worden verstevigd, wat kan zorgen voor continuering van het sport- en beweegbeleid in gemeenten waarvan de inzet van buurtsportcoaches onderdeel is. Monitoring en evaluatie maakt integraal onderdeel uit van het werkproces van buurtsportcoaches.

  De acht stappen volgen de realisatie van het buurtsportcoachbeleid in een gemeente volgens de fasen doelen, uitvoeren, analyseren en bijsturen. Werkbladen zijn opgesteld om de acht stappen concreet uit te kunnen werken, zodat kan worden nagegaan of de verwachte uitkomsten op een duidelijke manier voortkomen uit de opgestelde doelen. Daarnaast zijn twee voorbeelden uitgewerkt hoe twee gemeenten hun monitorings- en evaluatiebeleid rondom de inzet van buurtsportcoaches vormgeven.

  Auteur(s) : Wikke van Stam, Anouk Brandsema, Caroline van Lindert
  Jaar: 2018
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Mulier Instituut
  Collatie: 17 p. bijl. fig.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, evaluatie, handleidingen
  Literatuurverwijzing: Stam, W. van, Brandsema, A., & Lindert, C. van (2018). Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut BIEB-565 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl