• Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten (2017)

  strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

  Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten : strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

  Het doel van dit project is om vanuit een ‘evidence en practice based’ kader meer zicht te krijgen op strategieën om de impact van beweeginterventies – ter bevordering van cognitief functioneren en het verkleinen van het risico op hersenaandoeningen – in de praktijk te vergroten. Om antwoord te geven op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: een literatuurstudie, deskresearch van en interviews bij bestaande erkende relevante beweeginterventies, focusgroepgesprekken met de einddoelgroep, en interviews en een expertmeeting met experts. De beoogde populatie bestaat uit thuiswonende (te) weinig actieve volwassenen (45-65 jaar) en ouderen (65-plus). Deze populatie heeft het meeste baat bij beweeginterventies gericht op het stimuleren van bewegen. Veel organisaties kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de implementatie van beweeginterventies. Belangrijk hierbij is dat de succesvolle strategieën voor het verbeteren van bereik, adoptie, implementatie en borging die in dit rapport staan beschreven hierbij worden meegenomen. In dit rapport komt duidelijk naar voren dat de wensen en behoeften van iedere persoon anders zijn waardoor het nodig is de strategie om mensen in beweging te krijgen te personaliseren. De Hersenstichting zet met name in op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisverspreiding (voorlichting). De aanbevelingen voor de Hersenstichting zullen daarom ook met name hierop gericht zijn. 

  Auteur(s) : Jorien Slot-Heijs, Dorine Collard, Liesbeth Preller
  Jaar: 2017
  Plaats: Utrecht, Ede
  Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
  Collatie: 44 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): borging, cognitieve ontwikkeling, gezondheid, hersenaandoening, interventies, ouderen, sedentair gedrag
  Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., & Preller, L. (2017). Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten: strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut OUDE-TB-0004 Beschikbaar
  Mulier instituut BIEB-534 Wordt niet uitgeleend
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl