• Verenigingsmonitor (2017)

  jaarbericht 2016

  Verenigingsmonitor : jaarbericht 2016

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken bij de sportverenigingen in 2016. Het Jaarbericht 2016 is de eerste in een reeks van Jaarberichten waarin jaarlijks de belangrijkste uitkomsten uit de Verenigingsmonitor gepresenteerd worden. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het sportverenigingsleven. Een kwart van de Nederlandse sportverenigingen is vitaal. Deze verenigingen hebben hun eigen organisatie op orde, zorgen voor regulier sportaanbod en vervullen daarnaast een bredere maatschappelijke functie. Deze verenigingen zijn de natuurlijke samenwerkingspartners in de sport voor gemeenten en andere maatschappelijke partijen die in het sociaal domein actief zijn. Het segment krachtige verenigingen is het grootst (44%). Deze verenigingen zijn prima in staat om hun sportaanbod voor nu en in de toekomst te organiseren, maar zijn niet of nauwelijks breder maatschappelijk georiënteerd. Bij dit segment liggen kansen om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en daarmee de vitaliteit van deze verenigingen te versterken.

  Auteur(s) : Janine van Kalmthout, Zoë van Ginneken
  Jaar: 2017
  Plaats: Utrecht
  Uitgever(s): Mulier Instituut
  Collatie: 30 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): monitors, sportclubs, sportverenigingen, vitale sportclubs, vitale sportverenigingen
  Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, & Ginneken, Z.J.M.S. van (2017). Verenigingsmonitor: jaarbericht 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut BIEB-465 Wordt niet uitgeleend
  Mulier instituut SPVERE-TB-0005 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl