• Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk (2018)

  Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar professioneel netwerk

  In het Brancherapport Sportverenigingen – dat najaar 2018 verschijnt – wordt de situatie van de Nederlandse sportverenigingen in kaart gebracht. Ook aan de beschikbare verenigingsondersteuning (VO) wordt een hoofdstuk gewijd. Dit artikel is een verkorte versie van dit hoofdstuk.

  In 2015 maakte een derde van de verenigingen gebruik van één of meer vormen van advies. Advies/ondersteuning door sportbonden en gemeenten is het bekendst en wordt het meest gebruikt. Verenigingsondersteuning lijkt ook nu nog overwegend aanbod gestuurd en subsidie gedreven.

  De effectiviteit van de ondersteuning zou erbij gebaat zijn wanneer meer (lokaal) maatwerk kan worden geboden, gebaseerd op segmentering van clubs naar ambities, behoeften en capaciteiten. Ook een ontwikkeling naar vormen van interim-management wordt mogelijk geacht, waarbij bijvoorbeeld tijdelijk ervaren bestuurders van buiten een rol in de club op zich nemen.

  Auteur(s) : Jo Lucassen, Karin van der Maat
  Jaar: 2018
  Plaats: Nieuwegein
  Uitgever(s): Arko Sports Media
  Mediumsoort: Artikel in vaktijdschrift
  Trefwoord(en): sportverenigingen, verenigingsondersteuning
  Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Maat, K. van der (2018, september). Verenigingsondersteuning: van lappendeken naar een professioneel netwerk.