• Vertrouwen in de toekomst (2017)

  regeerakkoord 2017-2021

  Vertrouwen in de toekomst

  Er wordt door de nieuwe regering vooral geïnvesteerd en minder bezuinigd in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden.  Er gaat meer geld naar onderwijs, defensie en ontwikkelingshulp. Ook komt er een nationaal klimaat- en energieakkoord om Nederland te verduurzamen. 

  Wat dit regeerakkoord betekent voor de wereld van sport, bewegen en preventieve gezondheid, lees het artikel Regeerakkoord Rutte III over sport en bewegen op Allesoversport.nl

  Jaar: 2017
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): VVD, CDA, D66, christenUnie
  Collatie: 55 p. bijl.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleid, beleidsnota's, coalitieakkoord
  Literatuurverwijzing: (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017-2021. Den Haag: VVD.