• Vitale sportparken in Gelderland (2017)

  kenmerken - thematisering - inventarisatie

  De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden het nieuwe programma ‘Gelderland Sport! 2016-2019′ vastgesteld. Eén van de drie doelstellingen richt zich op het versterken van de maatschappelijke kracht van sport. Daarbij gaat het vooral om het inzetten en ondersteunen van de ontwikkeling naar Open Sportclubs en Vitale Sportparken. Een Vitaal Sportpark staat fysiek meer open voor andere maatschappelijke functies en is integraal onderdeel van de openbare ruimte en infrastructuur. Om een goed beeld te krijgen van de sportparken in Gelderland heeft de provincie een inventarisatie opgestart. Aan alle gemeenten in Gelderland is de vraag gesteld om aan te geven of en zo ja, welke initiatieven er ontplooid worden richting een Vitaal Sportpark. Ontwerp- en adviesbureau Sport&Ruimte heeft vervolgens gesprekken gevoerd met alle gemeenten die al plannen hebben voor een Vitaal Sportpark of daarin geïnteresseerd zijn. Deze inventarisatie heeft een palet aan specifieke vragen opgeleverd, die betrekking hebben op de kansen en knelpunten die ervaren worden bij de transformatie van sportparken. Deze rapportage bevat een uiteenzetting van de belangrijkste thema’s die spelen bij de ontwikkeling van een vitaal sportpark.

  Auteur(s) : Thecla van Dijk, Rens van Kleij
  Jaar: 2017
  Uitgever(s): Sport&Ruimte | Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken
  Collatie: 27 p.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): Gelderland, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, sportaccommodaties, sportinfrastructuur
  Literatuurverwijzing: Dijk, T.V.D. van, & Kleij, R. van (2017). Vitale sportparken in Gelderland: kenmerken - thematisering - inventarisatie. Sport&Ruimte | Ontwerp- en adviesbureau voor sportief ruimtelijke vraagstukken.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport ACCO-TB-0002 Beschikbaar
  Mulier instituut RUIM-TB-0019 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl