• Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen? (2017)

  Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?

  Deze brochure geeft een samenvatting van het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’. Het geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen.

  Sport en bewegen kan leiden tot diverse positieve (maar soms ook negatieve) effecten. De economische waarde van die effecten is echter veelal onbekend.

  Deze informatie kan een rol spelen bij het besluit om al dan niet te investeren in sport en bewegen en het onderbouwen van beleid. Ook biedt het handvatten bij het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses voor projecten gericht op het stimuleren van sporten en bewegen.

  In dit stuk worden eerst de kosten en baten van sporten en bewegen geschetst. Vervolgens gaan we na wie hier eigenlijk van profiteert. Tenslotte maken we met een voorbeeld en een aantal kanttekeningen duidelijk hoe je de resultaten interpreteert.

  Op basis van de bevindingen uit het rapport is ook een factsheet gemaakt: ‘Wat levert sport en bewegen op?‘.

  Organisatie(s) : Ecorys
  Jaar: 2017
  Plaats: Rotterdam
  Uitgever(s): Ecorys
  Collatie: 8 p.
  Mediumsoort: Brochure
  Trefwoord(en): effectmeting, gemeentelijk beleid, investeringen, kosten-batenanalyse, literatuuronderzoek, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: Ecorys (2017). Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?. Rotterdam: Ecorys.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport SPOR-TB-0007 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl