• Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen? (2015)

  (Oorspronkelijke titel: Predictors of willingness to pay for physical activity of socially vulnerable groups in community-based programs)

  Predictors of willingness to pay for physical activity of socially vulnerable groups in community-based programs

  Achtergrond/doelstelling: ‘Willingness to pay’ (WTP) wordt gebruikt om de waarde te bepalen die iemand toekent aan gezondheidsinterventies. Er is weinig bekend over factoren van invloed op WTP onder deelnemers uit sociaal kwetsbare groepen in buurtgerichte beweegprogramma’s (BBPs). Deze studie onderzoekt de vraag hoeveel deelnemers van BBPs bereid zijn te betalen voor sport en bewegen, gemeten in geld (WTPgeld) en tijd (WTPtijd) en welke factoren hierbij een rol spelen.

  Methode: Literatuuronderzoek leidde tot definiëring van voorspellers van WTP voor sport en bewegen:

  1. socio-economische factoren: inkomen, opleidingsniveau, leeftijd, etnische herkomst;
  2. gezondheid gerelateerde factoren: ervaren gezondheid, levenstevredenheid, eigen effectiviteit en weerbaarheid (sense of coherence), en
  3. factoren gerelateerd aan sport en beweeggedrag: duur van deelname, sport en bewegen naast het beweegprogramma, sportlidmaatschap, plezier, betalen van contributie.

  Als onderdeel van een lopend evaluatieonderzoek bij BBPs zijn WTP gegevens verzameld bij 268 deelnemers in 19 BBP groepen in zeven gemeenten en geanalyseerd via een ordered probit.

  Resultaten: WTPgeld is gemiddeld €9,58 per maand en varieert van 0 tot ruim 20 euro per maand. Zeventien procent wil niet betalen. WTPtijd is gemiddeld 17,60 minuten en varieert van 5 tot 40 minuten.

  Inkomen blijkt een voorspeller voor zowel WTPgeld en WTPtijd. Andere voorspellers voor WTPgeld zijn: eigen effectiviteit, duur en frequentie van deelname, plezier, en het lid zijn (geweest) van een sportclub. Een laag inkomen en een leeftijd jonger dan 50 jaar blijken de voorspellers van een lagere WTPtijd.

  Conclusie(s)/aanbevelingen: Voorspellers van WTPgeld zijn gerelateerd aan inkomen en beweegervaring, WTPtijd aan laag inkomen en leeftijd. Korte termijn programmatevredenheid is voor WTPgeld kennelijk doorslaggevender dan lange termijn perspectieven van gezondheidswinst.

  Download 

  Predictors of willingness to pay for physical activity of socially vulnerable groups in community-based programs.

  Auteur(s) : Marion Herens, Johan van Ophem, Annemarie Wagemakers, Maria Koelen
  Jaar: 2015
  Uitgever(s): Springer
  Mediumsoort: Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  Tijdschrift: SpringerPlus
  Trefwoord(en): inkomen, sociaal-economische positie, sportaanbod
  Literatuurverwijzing: Herens, M., Ophem, J. van, Wagemakers, A., & Koelen, M. (2015). Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen?: (Oorspronkelijke titel: Predictors of willingness to pay for physical activity of socially vulnerable groups in community-based programs). SpringerPlus 4