• Weesp wint (2017)

  sportbeleidsplan Weesp 2017-2020

  Weesp wint

  Hoofdstuk 1 vormt de inleiding waarin de probleem- en doelstelling van het Weesper sport- en beweegbeleid worden toegelicht.

  Hoofdstuk 2 betreft maatschappelijke trends en ontwikkelingen die invloed hebben op sport en bewegen en de ruimte- en accommodatiebehoefte.

  Hoofdstuk 3 bestaat uit een samenvatting van de resultaten van de enquête die in de zomer van 2016 onder sportaanbieders is gehouden. Op die manier zijn wensen en behoeften van sportverenigingen in kaart gebracht. In 2016 is tevens een verkenningstraject gehouden om een programmaplan op te stellen voor de buurtsportcoach. De uitkomsten van dit verkenningstraject zijn samengevat en geven een duidelijk beeld van de rol die sport in Weesp kan spelen bij maatschappelijke problemen. Ten slotte worden de beweegcijfers uit de GGDGezondheidspeiling 2016 geanalyseerd.

  In hoofdstuk 4 wordt de sportinfrastructuur in Weesp besproken. De benadering van sportaccommodaties voor de komende beleidsperiode wordt toegelicht en de stand van zaken en toekomst worden belicht. Het eerste deel van het hoofdstuk gaat om traditionele sportaccommodaties terwijl het tweede deel van het hoofdstuk dieper ingaat op sport en bewegen in de openbare ruimte.

  Op basis van de informatie en conclusies van de hoofdstukken 2 tot en met 4, wordt in hoofdstuk 5 een SWOT-analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van sport en bewegen in Weesp.

  Hoofdstuk 6 vormt een samenvatting van de visie en ambities voor de komende jaren. Deze ambities worden verder uitgewerkt in drie programmalijnen en verschillende actiepunten.

  Jaar: 2017
  Plaats: Weesp
  Uitgever(s): Gemeente Weesp
  Collatie: 14 p. bijl.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): beleidsnota's, gemeentelijk beleid, gemeenten, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2017). Weesp wint: sportbeleidsplan Weesp 2017-2020. Weesp: Gemeente Weesp.