• Welke kenmerken zorgen voor een optimaal zwemlestraject? (2018)

  de invloed van baby- en peuter zwemmen, andere sporten dan zwemmen en kindkenmerken op het succes van het zwemlestraject

  Welke kenmerken zorgen voor een optimaal zwemlestraject?

  Bij de Zwemschool Instituut voor Sportstudies is in kaart gebracht welke factoren mogelijk een rol spelen bij de manier waarop kinderen het watergewenningstraject doorlopen. De voorgeschiedenis van 23 kinderen is bevraagd en bij de eerste en de tiende les zijn deze kinderen geobserveerd om de mate van waargenomen angst en het niveau van zwemvaardigheid te meten. Uit deze observatie kwam naar voren dat net zoals in eerdere onderzoeken kinderen die ouder zijn meer vooruitgang lieten zien op het gebied van zwemvaardigheid. Daarnaast bleek dat kinderen die eerder regelmatig hebben gezwommen de eerste les minder angst lieten zien en een hoger niveau op zwemvaardigheid toonden. Ditzelfde gold voor kinderen die al aan andere sporten deden (bijvoorbeeld gymnastiek). Echter verdween deze voorsprong bij beide groepen gedurende zwemlessen.

  Auteur(s) : Maartje van Geffen, Acke Lemstra, Janco Nolles
  Jaar: 2018
  Plaats: Groningen
  Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
  Collatie: 2 p.
  Mediumsoort: Factsheet
  Trefwoord(en): watervrees, watervrij, zwemonderwijs, zwemvaardigheid
  Literatuurverwijzing: Geffen, M. van, Lemstra, A., & Nolles, J. (2018). Welke kenmerken zorgen voor een optimaal zwemlestraject?: de invloed van baby- en peuter zwemmen, andere sporten dan zwemmen en kindkenmerken op het succes van het zwemlestraject. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.