• "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging" (2019)

  een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging

  Rapportage van het onderzoek naar de betekenisgeving van sportbestuurders aan de vermenging van institutionele logica’s in de sportvereniging.

  De volgende hoofdvraag stond centraal in dit onderzoek:

  Welke betekenis geven actoren binnen sportverenigingen aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en welke gevolgen heeft dat voor het beleid van de sportvereniging?

  Deelvragen:

  1. Welke logica’s bestaan er binnen de institutionele omgeving van de sportvereniging?
  2. Op welke manier vermengen verschillende logica’s zich met elkaar binnen de sportvereniging? Op welke manier conflicteren zij?
  3. Hoe geven sportbestuurders uiting aan de (vermenging van) verschillende logica’s binnen de vereniging en welke gevolgen heeft dat voor (het beleidsproces van) de sportvereniging?
  Auteur(s) : Jasper Wilshaus
  Jaar: 2019
  Collatie: 61 p. bijl.
  Mediumsoort: Scriptie
  Trefwoord(en): Kenniscentrum Sport, besturen, maatschappelijke ontwikkeling, scripties, sportbeleid, sportverenigingen
  Literatuurverwijzing: Wilshaus, J.T.P. (2019). "Wij zijn een beetje een bedrijf en een beetje een sportvereniging": een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van actoren binnen de sportvereniging aan de vermenging van de verenigings- en consumentenlogica en de gevolgen die dat heeft voor het beleid van de sportvereniging.

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Kenniscentrum Sport SPOR-TB-0008 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Kenniscentrum Sport
  tel.: 0318-490900
  email: info@kcsport.nl