• Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 2000-2008 (2010)

  Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 2000-2008

  In deze factsheet worden de trends in bewegen en overgewicht getoond binnen de Nederlandse werkende bevolking in de periode 2000-2008. Er wordt ook gekeken naar de verschillen tussen beroepstakken, leeftijdsgroepen, mannen en vrouwen, opleidingsniveaus en bedrijfskenmerken (type werk en bedrijfsgrootte). Ook wordt ingegaan op de trends in activiteiten die bedrijven op dit terrein ontplooien in de periode 1996- 2008. Tenslotte wordt getoond welke rol bedrijven zien voor een leefstijlbeleid specifiek gericht op de groeiende groep oudere werknemers. Deze uitgave is een samenvatting van de resultaten van de Monitor Bewegen en Gezondheid, over de periode 2000-2008, waarin de trends met betrekking tot bewegen, overgewicht worden bestudeerd onder de Nederlandse bevolking en subgroepen daarbinnen. De resultaten daarvan worden tweejaarlijks gepubliceerd in het Trendrapport Bewegen en Gezondheid.

  Organisatie(s) : TNO preventie en zorg
  Jaar: 2010
  Plaats: Leiden
  Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
  Collatie: 6 p. fig. tab.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): beweegrichtlijn, bewegen, lichaamsbeweging, overgewicht, statistische gegevens, werknemers
  Literatuurverwijzing: TNO preventie en zorg (2010). Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 2000-2008. Leiden: TNO Preventie en Zorg.