• Burgervisie op sport, bewegen en spelen (2016)

  Ideeën en denkkracht van burgers zijn waardevol voor gemeenten. Mulier Instituut onderzocht voor de gemeente Duiven welke visie burgers hebben op het sport-, beweeg- en speelbeleid van de gemeente. De rapportage ‘Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven’ geeft antwoorden op de vraag hoe sport, bewegen en spelen kan bijdragen aan de ontmoeting, ontwikkeling, gezondheid en sociale samenhang tot nu en in de toekomst. In dit artikel staat de conclusie uitgelicht.

  De inwoner van de gemeente Duiven sport graag en weet de openbare ruimte daarvoor goed te vinden. Degenen die gebruik maken van de accommodaties geven aan dat de betaalbaarheid van sportaccommodaties de grootste zorg is. De groepen die minder sporten en bewegen zouden dat vaak wel graag meer willen doen. Zij geven aan dat zij het te druk hebben en hier niet aan toe komen.

  Gebruik van speelplekken

  De speelplekken zijn goed toegankelijk voor de jeugd, maar niet altijd van de beste kwaliteit. Ze worden ook niet door iedereen in dezelfde mate gebruikt. Met name de aanwezigheid van andere jongeren geeft een gevoel van (sociale) onveiligheid. Tegelijk zijn er niet zelden juist te weinig andere jongeren om mee te spelen. Een vorm van begeleiding rond dergelijke speelplekken zou mogelijk beide bezwaren in één keer kunnen wegnemen.

  Randvoorwaarden op peil houden

  Onder de respondenten van de vragenlijst is op het gebied van geluidsoverlast, vrijwilligerswerk en verenigings- en accommodatiebeleid behoorlijke consensus. Het grootste discussiepunt in de gemeente Duiven lijkt de aanwezigheid van voetbalkooien. De rol van de gemeente ligt volgens haar burgers vooral in het op peil houden van de randvoorwaarden (lees: de voorzieningen betaalbaar en toegankelijk houden) om te sporten en eventuele kwetsbare groepen daar waar nodig te ondersteunen.

  Meer informatie

  Auteur(s) : Chienette Bolt
  Jaar: 2016
  Plaats: Ede
  Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
  Mediumsoort: Online artikel
  Trefwoord(en): burgerparticipatie, gemeentelijk beleid, sport en bewegen in de buurt
  Literatuurverwijzing: Bolt, C. (2016). Burgervisie op sport, bewegen en spelen. Mulier Instituut.