• De sportieve driehoek (2001)

  er rond voor uitkomen dat men vierkant achter de jeugd staat

  De sportieve driehoek : er rond voor uitkomen dat men vierkant achter de jeugd staat

  Deze nota is bedoeld om de afstemming tussen de beleidsvelden sport, onderwijs en welzijn met betrekking tot de jeugd en jongeren te verbeteren en dient om te informeren, conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. In de Haagse sportnota beweegredenen, die het sportbeleid van 2000-2005 beschrijft, wordt de sportieve driehoek uitdrukkelijk genoemd. Veel onderdelen van de nota sportieve driehoek hebben relaties met de huidige programma’s van het sociaal-educatief masterplan Mensenwerk. De sportieve driehoek is een speerpunt van het gemeentelijk beleid. In deze nota wordt een aanzet gegeven tot de uitwerking van deze sportieve driehoek.

  Jaar: 2001
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Adviesraad voor Sport
  Collatie: 16 p.
  Mediumsoort: Beleidsnota
  Trefwoord(en): gemeentelijk beleid, gemeenten, jeugdbeleid, sportbeleid
  Literatuurverwijzing: (2001). De sportieve driehoek: er rond voor uitkomen dat men vierkant achter de jeugd staat. Den Haag: Adviesraad voor Sport.