• Depressiepreventie (2014)

  nationale en internationale inventarisatie

  Depressiepreventie : nationale en internationale inventarisatie

  In Nederland krijgt bijna één op de vijf mensen ooit een depressie. Daarom heeft het ministerie van VWS de preventie van depressie als prioriteit in het beleid opgenomen.

  Het doel is om op lokaal niveau meer mensen te bereiken met preventieve interventies, en zo bij meer mensen een depressie te voorkomen. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het aanbod van interventies voor depressiepreventie groot, maar versnipperd is.

  Voor de inventarisatie is onderzocht hoeveel preventieve interventies er tussen 2011 en 2013 in de 28 GGD-regio’s in Nederland zijn aangeboden. In totaal zijn bijna 200 verschillende interventies gevonden, waarvan een derde slechts in één van de GGD-regio’s wordt aangeboden. Verder zijn niet in elke GGD-regio evenveel interventies voor verschillende hoogrisicogroepen beschikbaar: het aanbod voor scholieren, huisartspatiënten met beginnende klachten en mantelzorgers is groter en gevarieerder dan voor mensen met een chronische ziekte of net bevallen moeders.

  Auteur(s) : L. Lemmens, C. Rompelberg, C. Molema, A.W.M. Suijkerbuijk
  Jaar: 2014
  Plaats: Bilthoven
  Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Collatie: 76 p. bijl.
  Mediumsoort: Artikel in vaktijdschrift
  Trefwoord(en): depressies, effectieve interventies, interventies
  Literatuurverwijzing: Lemmens, L.C., Rompelberg, C.J.M., Molema, C.C.M., & Suijkerbuijk, A.W.M. (2014). Depressiepreventie: nationale en internationale inventarisatie.