• Effecten van preventieve interventies (2012)

  zijn er verschillen tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status?

  Effecten van preventieve interventies : zijn er verschillen tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status?

  Het is niet duidelijk welke preventieve interventies kunnen bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsachterstand van mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) en derhalve brede implementatie verdienen. Onderzoek van het RIVM laat zien dat het inzicht in effecten van preventieve interventies bij mensen met een lage ses beperkt is.

  Voor het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd, heeft het RIVM de effecten van preventieve interventies op de gezondheid van lage ses groepen in kaart gebracht.

  Van 100 van de 314 bestudeerde interventies was informatie beschikbaar over effectiviteit. Bij slechts vijftien interventies waren de effecten onderscheiden naar ses. Hieruit komt geen eenduidig beeld naar voren: bij zes interventies was er geen verschil in effecten voor mensen met een lage en mensen met een hoge ses. Vier interventies toonden een kleiner of geen effect bij mensen met een lage ses, terwijl bij vijf interventies juist sprake was van grotere effecten bij mensen met een lage ses ten opzichte van mensen met een hoge ses.

  Auteur(s) : Mirjam Busch, Fons van der Lucht
  Jaar: 2012
  Plaats: Bilthoven
  Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  Collatie: 22 p. bijl. tab. Met lit. opg.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): effectmeting, interventies, preventie, sociaal-economische positie
  Literatuurverwijzing: Busch, M.C.M., & Lucht, F. van der (2012). Effecten van preventieve interventies: zijn er verschillen tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status?. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).