• Gedragsverandering bij chronisch zieken (2013)

  hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Gedragsverandering bij chronisch zieken : hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging? : inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld

  Dit rapport biedt bouwstenen die zijn te gebruiken voor de ontwikkeling van praktische handvatten voor de lokale sport- en beweegaanbieder aan de hand waarvan volwassenen met (een hoog risico op) een chronische, niet overdraagbare aandoening beter begeleid kunnen worden naar duurzaam bewegen (c.q. beweeggedrag). Om deze doelstelling te realiseren zijn in dit onderzoek de volgende stappen doorlopen:

  1. Literatuuronderzoek van geringe omvang naar de belangrijkste gedragsmodellen.
  2. Consultatie van experts.
  3. Bevragen van professionals vanuit ‘de’ praktijk
  4. Iets uitgebreider onderzoek naar verandering van gedrag van deze groep.

  Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt iets meer gezegd over de specifieke kenmerken van de groep mensen met een chronische, niet overdraagbare aandoening met weinig beweeghistorie. In het tweede hoofdstuk zullen de belangrijkste gedragsmodellen kort worden beschreven en, waar mogelijk, gevisualiseerd. Ook geven we weer wat de geïnterviewden van de modellen vinden. In het derde hoofdstuk zetten we de belangrijkste succes- en faalfactoren om de groep chronisch zieken te beïnvloeden systematisch op een rijtje. Deze factoren zijn gehaald uit de interviews met experts en sport- en beweegprofessionals. Hoofdstuk vier bestaat vooral uit de resultaten van het online onderzoek en waar mogelijk gelardeerd met de bevindingen uit de interviews met sport- en beweegprofessionals. We eindigen met het formuleren van tal van bouwstenen die door NISB zijn te gebruiken bij het bieden van handvatten voor sport- en beweegprofessionals.

  Kennispraktijk voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

  Auteur(s) : Johan Steenbergen, Meike Elfring
  Jaar: 2013
  Plaats: Ede
  Uitgever(s): Kennispraktijk
  Collatie: 42 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): bewegen, gezondheidsgedrag, lichaamsbeweging, literatuuronderzoek, mensen chronische ziekte, nederlands instituut sport, praktijkervaringen
  Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., & Elfring, M. (2013). Gedragsverandering bij chronisch zieken: hoe breng je chronisch zieken blijvend in beweging?, inzichten uit de literatuur en van experts en sport- en beweegaanbieders gebundeld. Ede: Kennispraktijk.