• Kunnen alle kinderen meedoen? (2009)

  onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen, nulmeting

  Kunnen alle kinderen meedoen? : onderzoek naar de maatschappelijke participatie

  Kinderen hebben de toekomst, maar de kans op een goede toekomst is niet voor alle kinderen gelijk. Veel hangt af van de wijze waarop kinderen opgroeien en zich tijdens hun jeugd kunnen ontwikkelen. De vrijetijdsbesteding is een belangrijke factor in dit proces. Het is de vraag of het inkomen van de ouders een grote rol speelt in de mogelijkheden die kinderen hebben zich in de vrije tijd te ontplooien. Nemen arme kinderen minder en aan andere activiteiten deel dan kinderen uit gezinnen die financieel beter af zijn? Waaraan zouden deze armere kinderen dan willen deelnemen en om welke redenen gebeurt dat niet? In deze studie wordt veel aandacht geschonken aan de vraag of de kosten van vrijetijdsactiviteiten een belemmering vormen voor deelname.

  Auteur(s) : Gerda Jehoel-Gijsbers
  Jaar: 2009
  Plaats: Den Haag
  Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  Collatie: 83 p. bijl. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789037704167
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): kinderen, kosten, lidmaatschappen, sociaal-economische positie, sportverenigingen, vrijetijdsbesteding
  Literatuurverwijzing: Jehoel-Gijsbers, G. (2009). Kunnen alle kinderen meedoen?: onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen, nulmeting. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Fysieke exemplaren

  organisatie plaatsingskenmerk status
  Mulier instituut JEUG-0052 Beschikbaar
  Publicaties worden niet uitgeleend aan externen: inzage op verzoek:

  Mulier instituut
  tel.: 030-7210220
  email: info@mulierinstituut.nl