• Meer groen op het schoolplein (2013)

  een interventiestudie, de effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind.

  Meer groen op het schoolplein : een interventiestudie: de effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind.

  Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinrichting en de tweede een jaar later plaatsvond. Per meetmoment zijn tegen de 300 kinderen bevraagd en getest, voornamelijk uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5). Niet elke herinrichting bleek even succesvol, bezien door de ogen van de kinderen. Daar waar dit wel het geval was, werd bij de eerste nameting een effect op het sociale klimaat op het plein gevonden en bij de tweede nameting een effect op het welzijn van de kinderen.

  Auteur(s) : Sjerp de Vries, Fransje Langers, Josine Donders, Matthijs Willeboer, Agnes van den Berg
  Jaar: 2013
  Plaats: Wageningen
  Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR
  Collatie: 154 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): leerlingen, primair onderwijs, speelruimte, welzijn, zelfbeeld
  Literatuurverwijzing: Vries, S. de, Langers, F., Donders, J., Willeboer, M.T., & Berg, A.E. van den (2013). Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie, de effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind.. Wageningen: Alterra - Wageningen UR.