• Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen (2014)

  een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur

  Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen

  Dit rapport geeft de stand van de wetenschap weer voor drie relaties:

  1. omgeving – leefstijl (bewegen, voeding/overgewicht, alcohol, roken),
  2. omgeving – redzaamheid, en
  3. omgeving – sociale verbindingen.

  Dit hebben de auteurs gedaan door middel van een ‘review van reviews’: een samenvatting van bestaande literatuursamenvattingen. De resultaten uit de beschikbare reviews zijn aangevuld met resultaten uit recente empirische Nederlandse of Europese studies. Van de verschillende deelvragen is het meeste onderzoek gedaan naar de relatie tussen de fysieke omgeving en beweeggedrag. Er zijn veel inconsistente resultaten met als belangrijkste oorzaken: zwakke onderzoeksdesigns, heterogeniteit aan methoden, en heterogeniteit aan omgevingen waarin het onderzoek is uitgevoerd (d.w.z. in zeer verschillende landen). Ondanks deze kanttekeningen lijkt zich toch een positief verband af te tekenen tussen kenmerken van de leefomgeving en verschillende vormen van bewegen (in het bijzonder actief transport), onder meer wat betreft de wandelvriendelijkheid van buurten; de toegang tot winkels, voorzieningen en werk; verkeersveilige loop- en fietsroutes; en informele speel- en wandelmogelijkheden.

  Dit rapport is een achtergrondstudie van de RVZ verkenning Ruimte voor redzaamheid.

  Auteur(s) : Carlijn Kamphuis, Astrid Etman, J. Oude Groeniger, Frank van Lenthe
  Jaar: 2014
  Plaats: Rotterdam
  Uitgever(s): Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
  Collatie: 28 p. bijl.
  Mediumsoort: Rapport
  Trefwoord(en): beweegvriendelijke omgeving, leefstijl, ruimtelijke ordening, wandelen
  Literatuurverwijzing: Kamphuis, C.B.M., Etman, A., Oude Groeniger, J., & Lenthe, F.J. van (2014). Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen: een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur. Rotterdam: Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.